Perfect Smoking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Krzyżówki 36 lok. 5, 03-193 Warszawa

KRS: 0000486679

NIP: 6182145060

Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wysokość kapitału zakładowego – 60.000,00 zł

wysokość kapitału wpłaconego – 60.000,00 zł